Փաթեթավորում Գծանկար

b1

Պլաստիկ Tubes Փաթեթավորում

B4

Պլաստիկ Tubes Փաթեթավորում

B7

Ներդրեք Տուփեր ի արտաքին խավաքարտ

B2

Փաթեթավորում ճշգրտում

B5

մաշկի Փաթեթավորում

B8

Փաթեթներ Մինչեւ ուղարկվել

B3

Պլաստիկ Tubes Փաթեթավորում

b6

մաշկի Փաթեթավորում