תרשים אריזה

B1

אריזת צינורות פלסטיק

B4

אריזת צינורות פלסטיק

B7

שימו תיבות חיצוניות קרטון

B2

מפרט אריזה

B5

אריזת עור

B8

חבילות תת שיגרה

B3

אריזת צינורות פלסטיק

B6

אריזת עור