пакување Дијаграм

б1

Пластични цевки Пакување

b4

Пластични цевки Пакување

B7

Стави кутии во надворешното пакување

b2

пакување Спецификација

b5

Пакување на кожата

B8

Пакети испратени Под-

b3

Пластични цевки Пакување

b6

Пакување на кожата