പ്രായോഗിക ഉപകരണം

①ഥെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ എന്നാൽ കാന്തം സിസ്റ്റത്തിന്റെ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ: കാന്തം സിസ്റ്റം കാന്തങ്ങൾ (സ്മ്ചൊ, ംദ്ഫെബ്, അല്നിചൊ അല്ലെങ്കിൽ ഫെര്രിതെ) മറ്റ് ഭാഗങ്ങളില് നിയമസഭാ, റബ്ബർ സ്റ്റീൽ കാന്തിക സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാം. ഒരു കാന്തിക കൈവരിക്കുകയും കഴിയില്ല കാന്തം എടുക്കുന്നതിനാൽ പകരം ചിലപ്പോൾ കാന്തം സിസ്റ്റംസ് ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമുള്ള, കാന്തം കൈവരിക്കുകയും കഴിയും പ്രഭാവം നേടിയിട്ടു, അതിനിടയിൽ, കാന്തം സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സിംഗിൾ കൂടുതലുള്ള ചെലവ് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

അപേക്ഷകൾ: അതിന്റെ അപേക്ഷാ റേഞ്ച് വളരെ വിശാലമാണ്. കാന്തികത പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു വാട്ടർ, കാന്തികത ഐ.ഡി. മുകുന്ദൻ, ലിക്വിഡ്-ക്രിസ്റ്റല് ഡിസ്പ്ലേ, ഓരോ തരം ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓഫ്, തണുപ്പിക്കുന്നതിന് ജലീയ സിസ്റ്റം ശുദ്ധിയുള്ള ടവർ, കുറഞ്ഞ താപനില വാട്ടർ സിസ്റ്റം, ഇൻഡോർ അന്തരീക്ഷം നിയന്ത്രണ സിസ്റ്റം, വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം പ്രചരിച്ചിരുന്ന, റണ്ണിംഗ് കാർഷിക ജലസേചനം, ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് ചൊംവലെസ്ചെസ് മുതലായവ

②മഗ്നെത് പ്രകടനം പാരാമീറ്ററുകൾ

ഇത് വ്യത്യസ്ത കാന്തം മെറ്റീരിയൽ ഫലത്തിന്റെ വലിപ്പം റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്.

നാം വിവിധ ആകൃതിയും പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിരമായ മാഗ്നെറ്റിക് ഡിവൈസ് പ്രൊസസ്സിങ്ങ് കസ്റ്റമർ ചിത്രങ്ങളിൽ തക്കവണ്ണം സാങ്കേതികത സേവനം വിതരണം കഴിവുള്ളവയാണ്.