үйлдвэрлэл платформ

Дараах зураг масс үйлдвэрлэл утас шугам Net.Please Feel үнэгүй газар дээр гарч ирэхгүй ямар ч Question.Thank Та бидэнтэй холбоо барина тулд Equipment.For Commerical нууцын жижиг хэсэг үзүүлнэ.

dsfef (1)
1
4
7
10
13
2
5
8
11
14
3
6
9
12
15