उत्पादन प्लेटफर्म

निम्न चित्र Equipment.For Commerical गोपनीयता जनसंचार उत्पादन लाइन कुनै Question.Thank तपाईं लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न पनि Net.Please महसूस फ्री मा प्रदर्शित छैन सानो भाग देखाउँछ।

dsfef (1)
1
4
7
10
13
2
5
8
11
14
3
6
9
12
15