تولید پلیټ

د لاندې انځور په ګوته کوي د Equipment.For Commerical محرمیت د ټوليزو تولید نه ښودلو په د Net.Please احساس ازادو موږ ته د اړيکې د هر Question.Thank تاسو وړه برخه.

dsfef (1)
1
4
7
10
13
2
5
8
11
14
3
6
9
12
15