แท่นผลิต

ต่อไปนี้แสดงให้เห็นภาพส่วนเล็ก ๆ ของการรักษาความลับ Equipment.For พาณิชย์มวลสายการผลิตจะไม่ปรากฏบน Net.Please รู้สึกอิสระที่จะติดต่อเราสำหรับใด ๆ Question.Thank คุณ

dsfef (1)
1
4
7
10
13
2
5
8
11
14
3
6
9
12
15