บรรจุแผนภาพ

b1

หลอดพลาสติกบรรจุ

b4

หลอดพลาสติกบรรจุ

b7

ใส่ในกล่องด้านนอกกล่อง

b2

บรรจุข้อมูลจำเพาะ

b5

ผิวการบรรจุ

b8

แพคเกจภายใต้การส่ง

b3

หลอดพลาสติกบรรจุ

b6

ผิวการบรรจุ